advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Kom in contact

Het overtreffen van je verwachtingen. Dat willen wij. Dus heb je vragen over onze diensten of oplossingen? Of wil je een keer kennismaken? Neem contact op via telefoon, email of de contactmogelijkheid hieronder. Wij helpen je graag verder!

T. +31(0)88 - 350 60 30 
E. info@advance.blueFeedback
Advance ondersteunt en begeleidt haar relaties en de daarmee verbonden (ex-)medewerkers zo goed mogelijk. Wij hechten hierbij veel waarde aan de kwaliteit en het borgen van onze dienstverlening. Ben je tevreden en wil je dat laten weten? Of heb je een verbetertip? Of misschien ben je ontevreden over onze dienstverlening?

Advance heeft een werkwijze om uw (on)tevredenheid kenbaar te maken. Wij horen graag hoe tevreden je bent met ons. En welke verbetertips je hebt. Een ontevredenheidsmelding of een klacht zien wij als kansen om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Lees hieronder onze procedure. En maak gebruik van de contactmogelijkheid. Wij horen graag van je!

 • Pluim

  Goed te horen dat je tevreden bent. Daar gaan wij voor! Vind je het leuk om met jouw positieve reactie op onze website te staan (al dan niet inclusief je naam en evt bedrijfslogo) geef dat dan aan bij jouw reactie.

 • Tip

  Heb je ideeën om onze dienstverlening te verbeteren of aan te scherpen? Laat het ons weten!

 • Ontevredenheidsmelding

  Ben je ontevreden over Advance, bespreek dit dan zo spoedig mogelijk met ons. Jouw melding kan je aan jouw contactpersoon binnen Advance kenbaar maken. Zowel mondeling als schriftelijk. Onze medewerker zal jouw melding noteren en zorgdragen voor een correcte afhandeling.

  De ontvanger van jouw melding zal proberen de reden van ontevredenheid direct weg te nemen. Is dit niet mogelijk, en is de ontvanger niet jouw contactpersoon, dan stelt de ontvanger vast op wie of wat de melding betrekking heeft. De ontvanger stuurt je melding vervolgens door naar jouw contactpersoon en/of zijn leidinggevende. We nemen je melding op in ons meldingenregister.

  Als de melding telefonisch is ontvangen, nemen wij uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de melding, telefonisch contact met je op. Als wij telefonisch een oplossing hebben gerealiseerd, dan zullen wij de gemaakte afspraken schriftelijk aan je bevestigen.

  Als wij jouw ontevredenheid niet weg hebben kunnen nemen en/of je bent van mening dat Advance niet goed heeft gehandeld, dan kan je een klacht indienen.

 • Klacht

  Een klacht zien wij als het zwaarste middel om je ontevredenheid kenbaar te maken. Wij gaan er vanuit dat er, alvorens de klacht wordt ingediend, overleg is geweest met Advance. En dat Advance een poging heeft gedaan om de oorzaak van ontevredenheid weg te nemen. Desondanks ben jij nog altijd dermate ontevreden over het proces en de wijze waarop Advance heeft gehandeld, dat voor jou geen andere weg overblijft dan het formeel indienen van een klacht.

  De klacht dient binnen 4 weken na ontstaan van de klacht te worden ingediend bij de directie van Advance. Zorg dat je je klacht duidelijk omschrijft en dat je jouw standpunt helder onderbouwt. Een anoniem ingediende klacht kunnen wij niet in behandeling nemen. Je kunt gebruik maken van onderstaand contactformulier of een email sturen naar info@advance.blue.

  Advance bevestigt binnen 2 werkdagen de ontvangst van jouw klacht. In de ontvangstbevestiging noemen wij de datum waarop de inhoudelijke reactie op de klacht naar jou wordt verzonden. Deze datum ligt uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst van de klacht door Advance. Indien sprake is van een inkomensverzekeraar in wiens opdracht wij de werkzaamheden verrichten, zullen wij deze ook informeren. 

  Wanneer ook de klacht niet naar jouw tevredenheid is opgelost, bieden wij een beroepsmogelijkheid. Het beroep kan binnen 1 maand na ontvangst van onze reactie op jouw klacht, schriftelijk worden ingediend bij de directie van Advance. Je wordt dan binnen 10 werkdagen uitgenodigd het bezwaar mondeling toe te lichten.

  Binnen uiterlijk drie weken na deze toelichting ontvang je van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.


Kom in contact


Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.