advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Diensten

Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid krijgt de werkgever te maken met een zee aan regels. Advance biedt in deze situatie uiteenlopende diensten:

 • Organisatie- en beleidsadvies: Wij helpen bedrijven met onze specialistische kennis op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zoals het helpen formuleren van preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid. Of het helpen opstellen van een up-to-date verzuimprotocol. Dit alles rekening houdend met de nieuwe (arbo) regelgeving. Maar ook het eventuele Ziektewet- en/of WGA-eigenrisicodragerschap.
 • Dossieradvies en -begeleiding: Iedere werkgever heeft wel eens te maken met een ingewikkeld verzuimdossier. Er is onzekerheid over de gehanteerde begeleiding. Over de hoogte van de mogelijke financiële risico’s. Over een eventuele loonsanctie. Of je bezwaar en/of beroep moet instellen. Hoe dat werkt in de praktijk, etc. Advance ondersteunt. Als klankbord voor de werkgever. Maar ook bij de praktische uitvoering. Op verzoek nemen wij het roer van de begeleiding tijdelijk over. Om jouw als werkgever weer op weg helpen.
 • Ziektewet- en WIA-casemanagement:  Eigenrisicodragen biedt veel kansen, maar ook veel valkuilen. Premiebesparing is een belangrijk argument bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Maar ook het in handen kunnen houden van de touwtjes bij de begeleiding en re-integratie van de zieke of arbeidsongeschikte medewerker. Dit speelt een belangrijke rol om invloed op de financiële risico’s te kunnen houden. De uitvoering van de Ziektewet is een vak op zich. Als HR-specialist doe je dit niet even naast je andere werkzaamheden ‘er bij ‘. Ook het begeleiden van arbeidsongeschikte (ex) medewerkers vergt veel kennis en tijd. Advance helpt werkgevers bij de uitvoering van het casemanagement. Zowel voor de Ziektewet als voor de WIA. Dat vraagt om het tijdig nemen van maatregelen. Wij richten ons op het voorkomen van instroom in de Ziektewet of WIA. Zo voorkomen wij veel onnodige kosten voor de werkgever.
 • Tender arbodienstverlening: De regelgeving rondom Arbodienstverlening is fors aan wijzigingen onderheving. Voor werkgevers iedere keer een belangrijk moment om na te gaan of de bestaande contracten nog passen binnen het gewenste beleid. Maar ook een moment om stil te staan bij het ontdubbelen van kosten. Veel werkgevers betalen voor dezelfde dienstverlening via meerdere providers. Wij helpen bij het formuleren van de tender. En het maken van de keuze voor de juiste arbodienstverlening.
 • Opleidingen: Advance helpt je door het woud van wet- en regelgeving. En geeft de benodigde kennis om verstandige besluiten te nemen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Momenteel bieden wij je de volgende opleidingen aan:
  • Wet- en regelgeving m.b.t. verzuim, ZW, WIA en het Eigenrisicodragerschap WGA en ZW;
  • De (corporate) casemanager in relatie tot de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • Update sociale zekerheid.

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.