advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Dossieradvies en -begeleiding

Iedere werkgever heeft wel eens te maken met een extra ingewikkeld verzuimdossier. Vaak worden hierbij vragen gesteld als:

  • Ben ik wel op de goede weg met mijn begeleidingsaanpak?
  • Wat zijn de financiële gevolgen als het UWV een loonsanctie oplegt?
  • Hoe kan ik een dreigende loonsanctie alsnog afwentelen?
  • Hoe geef ik een goede invulling aan de re-integratieverplichtingen, die voortvloeien uit de wet?
  • Het UWV heeft een beslissing genomen, maar ik ben het daar niet mee eens. Heeft indienen van bezwaar en/of beroep zin en kan ik daarbij ondersteuning krijgen? 

Advance helpt werkgeversbij het beantwoorden van al deze vragen. Wij beschikken over ervaren Inzetbaarheidsspecialisten die u graag met raad en daad terzijde staan.

Het is voor ons van belang dat wij beschikken over zo’n goed mogelijke inzicht in de relevante dossierstukken. Van zowel de werkgever als werknemer. Zo kunnen wij een goede analyse uitvoeren. En een goed advies geven. In verband met privacywetgeving is het noodzakelijk dat de betreffende medewerker ons toestemming verleent voor inzage. Binnen onze ISO27001 beveiligde omgeving kunt u uw documenten met ons delen en aanverwante berichten versturen. 

Arbeidsrecht
Werkgevers schakelen soms een advocaat in. Veelal zijn de advocaat 
en de juridisch specialist de gemachtigde om beslissingen te nemen bij (complexe) verzuimdossiersPraktische zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid vallen veelal buiten hun werkgebied. Juist op dát gebied vult Advance die werkzaamheden graag aan. 

Wilt u meer over deze dienstverlening weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen graag!

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.