advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Organisatie- en beleidsadvies

De wet- en regelgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid is complex en continu aan verandering onderhevig. Ook de financiering en risico’s rondom sociale zekerheid komen steeds meer bij de werkgever en werknemer te liggen.
Een gevolg is dat werkgevers steeds meer de rekening van hun eigen schade betalen. De werkgever heeft hierdoor ook de mogelijkheid om die rekening positief te beïnvloeden.

Beleid maken
De basis is een up-to-date beleid met betrekking tot verzuimpreventie, -begeleiding en re-integratie. Gedurende het dienstverband. Maar ook na instroom in de Ziektewet of WIA. Onderdeel van dit beleid is goede managementinformatie. En een heldere en volledige communicatie van het protocol en de processen richting de medewerkers.

Bij het formuleren, implementeren en uitvoeren van het beleid komen diverse zaken aan de orde waarbij wij werkgevers helpen. Ons uitgangspunt is dat zodra het schip op koers is, wij het schip verlaten. Zodat je zelfstandig verder kunt gaan. Zo nodig of gewenst, zijn wij altijd in de buurt om je (tijdelijk) bij te staan.

Processen inregelen
De werkgever krijgt op veel manieren te maken het formuleren en inregelen van processen rondom administratie en communicatie op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wij ondersteunen de werkgever bij het realiseren van deze zaken. Onder andere door middel van het inzetten van arbeids- en organisatiedeskundigen helpen wij de werkgever op praktische wijze met raad en daad.

Hieronder lees je een aantal voorbeelden waar werkgevers tegenaan lopen. En daarvoor onze hulp inschakelen.

Wil je meer over deze dienstverlening weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

 • Aanpassen verantwoordelijkheden

  De verantwoordelijkheden binnen de onderneming voor wat betreft verzuimbegeleiding en casemanagement wil de werkgever aanpassen op basis van nieuwe theorieën. De werkgever wil graag inzicht in de gevolgen en risico’s hiervan en weten hoe dit het beste kan worden ingeregeld in de organisatie. Wij beschikken over ervaren specialisten om dit samen met de werkgever te realiseren.

 • Invloed op langdurig verzuim

  Een werkgever wil meer invloed uitoefenen op het langdurig verzuim en het kunnen voorkomen van loonsancties. Het inbedden van deze procesaanpassing kost tijd, discussie en dus geld. Als volledig onafhankelijke partij adviseren wij over de te bevaren route.

 • Oorzaak stijgend verzuimpercentage

  Bij een onderneming stijgt na jaren het verzuimpercentage weer. De werkgever wil graag de oorzaak weten en hoe het verzuim weer kan worden beperkt. Advance gaat op basis van interviews op locatie en overleg met het management de oorzaak na en adviseert je over de mogelijke oplossing.

 • Realtime gegevens

  Werkgevers moeten steeds meer informatie aan verzekeraars en andere partijen aanleveren over met betrekking tot verzuim en de arbeidsongeschiktheid binnen de organisatie. Dit kost veel tijd en vaak dure automatiseringsoplossingen. De werkgever wil de informatie het liefst realtime beschikbaar hebben. Tegen een zo laag mogelijke prijs. Wij hebben de kennis en ervaring om je bij te staan bij het vinden van de voor jouw bedrijf beste oplossing.

 • Slechte communicatie bij uitvoering Ziektewet

  Een werkgever heeft de uitvoering van de Ziektewet uitbesteed, maar de communicatie tussen de verschillende stakeholders loopt niet naar tevredenheid. De werkgever loopt hierdoor financiële risico’s. Daarbij frustreert het medewerkers die hard werken aan het begeleiden van de zieke collega’s. Wij helpen je met het formuleren en implementeren van processen.

 • Verzuimprotocol up-to-date

  Er is sprake van een verzuimprotocol, maar dit is al jaren ongewijzigd. Onderzocht moet worden of het protocol toe is aan een update. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de wet BeZaVa en de nieuwe regelgeving rondom de arbodienstverlening nog geen deel uitmaken van het protocol en bijbehorende processen. Advance biedt praktische ondersteuning bij het afstoffen en updaten van de protocollen en processen.

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.