advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Disclaimer

Advance B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Advance, verleent u hierbij toegang tot www.advance.blue. Advance publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Advance behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 
De informatie op www.advance.blue is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Advance spant zich in om de inhoud van www.advance.blue zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.advance.blue aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Advance.
In het bijzonder zijn alle tarieven op www.advance.blue onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 
Voor op www.advance.blue opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Advance nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Advance. 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Advance, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.advance.blue op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatste nieuws

  • 19-02-2021

    Advance ondersteunt niet-eigenrisicodragers bij bezwaar- en beroepzaken richting UWV

    Advance, onderdeel van de Montae & Partners Groep, ondersteunt werkgevers bij het zo optimaal mogelijk beperken van onnodige kosten rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij doet dit onder andere door middel van de uitvoering van het Ziektewet eigenrisicodragerschap en WGA-casemanagement.

  • 06-05-2020

    Het pensioenakkoord in de praktijk

    In het Pensioenakkoord van juni 2019 is een heel pakket aan maatregelen afgesproken rondom het pensioenstelsel. Een heikel punt in de voorafgaande jaren van overleg was bijvoorbeeld een regeling voor ‘zware beroepen’. Wat betekenen de maatregelen voor uw organisatie?

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.