advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

"Wij loodsen bedrijven over de hoge golven van de sociale zekerheid rond verzuim en arbeidsongeschiktheid."

In geval van afwezigheid en arbeidsongeschiktheid staat de werkgever voor een zee van regels. Het begrijpen van deze regels vereist veel inspanning. Wij helpen bedrijven daarmee. Op zo'n manier dat je zelf aan de slag kunt. En we zijn altijd in de buurt als dat nodig is.

Begeleiden bij preventie, ziekteverzuim en re-integratie
Ons uitgangspunt is dat de werkgever een overzicht heeft en alles is geregeld om uitval onder medewerkers te voorkomen. Bij afwezigheid moet de werkgever toezicht kunnen houden op de afwezigheid. Advance helpt bij de medewerker om zo optimaal mogelijk te re-integreren. We doen dit met een hart voor de persoon achter de zieke werknemer.

Zowel voor organisatie als voor individuele dossiers
We ondersteunen werkgevers op organisatieniveau bij het opstellen van beleid, processen en communicatie rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Op individuele dossiers ondersteunen wij bij het begeleiden en re-integreren van de zieke en / of arbeidsongeschikte werknemers. Met kennis van zowel publieke als private regelingen. Alles met als doel onnodige kosten voor de werkgever te vermijden.

Verbinden
De werknemer is het belangrijkste kapitaalgoed voor een werkgever. Voor zowel werkgever als werknemer is het belangrijk dat werknemers gezond, gedreven en vitaal blijven. De werkgever is zo snel mogelijk verantwoordelijk voor zowel het voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters als de terugkeer naar het werkproces. Natuurlijk heeft de werknemer ook zijn eigen verantwoordelijkheid en interesse. Het verbinden van beide belangen vereist een zorgvuldige omgang. Denk aan een goed geolied proces, open communicatie en professionele begeleiding en uitvoering. Advance helpt hierbij.En bereikt een optimaal enthousiasme, tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om hulp.

Laatste nieuws

  • 20-12-2018

    Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

    Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte

  • 07-11-2018

    Grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

    Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

Onze diensten & oplossingen:

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.