advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Bezwaar- en/of beroepszaken tegen beslissingen van UWV

Na 104 weken ziekteverzuim van een werknemer, neemt het UWV een beslissing met betrekking tot het wel of niet recht hebben op een WIA-uitkering. In deze 104 weken zijn er door de werkgever veel re-integratie inspanningen verricht en kosten gemaakt. Niet alleen loondoorbetalingskosten, maar ook re-integratiekosten.

Instroom in de WGA (onderdeel van de WIA) kan voor de werkgever echter voor de komende 10 jaren een nog veel grotere kostenpost betekenen. Deze kostenpost kan door een aanpassing van de gedifferentieerde WhK-premie oplopen tot wel € 300.000 vanwege de instroom van één werknemer.

De beslissing van het UWV met betrekking tot het wel of niet verstrekken van een WIA-uitkering, is behalve voor de werknemer dus ook voor de werkgever heel belangrijk.

Maar wat moet je doen als de beslissing van het UWV anders uitvalt dan je zelf, een adviseur of de bedrijfsarts, vooraf had verwacht? Pak je dat dan goed bedoeld zelf op en spreek je voldoende de ‘taal‘ van het UWV? Schakel je een dure advocaat in? Of besteed je het uit aan een professionele partij met meer dan 15 jaar ervaring op dit gebied?

Advance spreekt de taal van het UWV en heeft de noodzakelijke expertise en ervaring in huis. Wij helpen de werkgever bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV. Niet alleen voor eigenrisicodragers voor de WGA, maar zeker ook voor werkgevers die publiek verzekerd zijn via het UWV.

Proces:

Na een vakkundige analyse van de UWV-beslissing door een Medische adviseur, een bestuursrechtjurist en een senior-inzetbaarheidsspecialist komen we met een advies voor u. Dit kan inhouden dat de beslissing in onze ogen juist tot stand is gekomen en in bezwaar gaan tegen de beslissing weinig kans van slagen heeft. De conclusie kan ook zijn dat er door het UWV onzorgvuldig lijkt te zijn gehandeld. In dat geval kunnen wij namens u tegen de UWV-beslissing in bezwaar gaan.

Wij overleggen eerst met u over de mogelijke door u of ons geconstateerde hiaten in de beslissing van het UWV, over wat de juiste beslissing volgens ons zou moeten zijn, de gevolgen die dat zal hebben voor u en uw (ex)medewerker en we geven een grove inschatting van de kans op slagen van de Bezwaarprocedure. Indien u het met ons eens bent, voeren wij de bezwaarprocedure en eventueel en daarop volgende beroepsprocedure voor u.

Wilt u meer informatie over de wijze waarop Advance u kan bijstaan, neem dan contact met ons op via info@advance.blue.  

Laatste nieuws

  • 19-02-2021

    Advance ondersteunt niet-eigenrisicodragers bij bezwaar- en beroepzaken richting UWV

    Advance, onderdeel van de Montae & Partners Groep, ondersteunt werkgevers bij het zo optimaal mogelijk beperken van onnodige kosten rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij doet dit onder andere door middel van de uitvoering van het Ziektewet eigenrisicodragerschap en WGA-casemanagement.

  • 06-05-2020

    Het pensioenakkoord in de praktijk

    In het Pensioenakkoord van juni 2019 is een heel pakket aan maatregelen afgesproken rondom het pensioenstelsel. Een heikel punt in de voorafgaande jaren van overleg was bijvoorbeeld een regeling voor ‘zware beroepen’. Wat betekenen de maatregelen voor uw organisatie?

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.