advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Controle WHK-beschikkingen

De wetgeving is de laatste jaren fors aangepast op gebied van de Werkhervattingskas (Whk). Vooral de toerekening van uitkeringslasten aan werkgevers.

De omvang van de onderneming stelt de toerekening van de gedifferentieerde premies geheel of gedeeltelijk vast. Met name het toerekenen van uitkeringslasten van tijdelijke werknemers kan voor een werkgever forse financiële gevolgen hebben.

Vragen Whk

 • Maar hoe is het UWV (en uiteindelijk de Belastingdienst) tot deze toerekening gekomen? Klopt dat wel?
 • Hoe zit het met de toerekening van uitkeringen bij fusies? En overnames? Of afgestoten bedrijfsonderdelen?
 • Heeft de werkgever wel een specificatie opgevraagd? Hoe staat de toerekening beschreven? Is deze nauwkeurig gecontroleerd? 

Allemaal vragen die tijd kosten om beantwoord te krijgen. Maar vragen die werkgever heel veel geld kunnen besparen.

Werk uit handen
Als werkgever kunt u (een groot deel van) deze  werkzaamheden zelf uitvoeren. Het vraagt om adequate en actuele kennis van de wet- en regelgeving. Advance voert deze controle graag voor je uit. Zo nemen wij je veel werk uit handen.

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Laatste nieuws

 • 07-11-2018

  Grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

 • 16-10-2018

  Afwenteling WW-lasten overheid op bedrijfsleven?

  Uit onderzoek door het KRO-NCRV programma De Monitor komt naar voren dat het erop lijkt dat er een constructie mogelijk is waarbij de overheidsinstellingen als eigenrisicodrager voor de WW, hun lasten kunnen afwentelen op de publieke gedifferentieerde WW-premie van het bedrijfsleven.

Onze diensten & oplossingen:

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.