advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

‘Vlootschouw’ langdurige verzuimdossiers

Maandelijks of ieder kwartaal worden langdurende verzuimdossiers samen met Advance besproken. Per dossier wordt beoordeeld of er risico is op instroom in de WGA en op welke wijze deze instroom kan worden beperkt.

Deze bespreking heeft een tweeledig doel:

 1. continue aandacht voor langlopende dossiers;
 2. kennisoverdracht.

Een onderdeel van de dossierbespreking gaat ook over processen. Zoals  'wie is op een dossier waarbij betrokken en op welke wijze?' Werkgevers worden (indien gewenst) “on the job” gecoacht naar een efficiënte verzuimorganisatie. 

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Laatste nieuws

 • 07-11-2018

  Grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

 • 16-10-2018

  Afwenteling WW-lasten overheid op bedrijfsleven?

  Uit onderzoek door het KRO-NCRV programma De Monitor komt naar voren dat het erop lijkt dat er een constructie mogelijk is waarbij de overheidsinstellingen als eigenrisicodrager voor de WW, hun lasten kunnen afwentelen op de publieke gedifferentieerde WW-premie van het bedrijfsleven.

Onze diensten & oplossingen:

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.