advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

26e – en 44e weekbeoordelingen

Verzuimbegeleiding staat bij de meeste werkgevers hoger op de agenda. Door het besef dat de financiële en menselijke belangen groot zijn.

Verrast door UWV
Toch worden veel werkgevers nog regelmatig verrast nadat UWV een Poortwachtertoets, deskundigenoordeel of andere beslissing heeft afgegeven. De werkgever is er dan vast van overtuigd dat hij op de meest zorgvuldige en menselijke wijze de zieke medewerker heeft begeleid. Maar wordt ondanks dat geconfronteerd met een loonsanctie. Of een andere onverwachte beslissing.

Kosten vermijden
Wij helpen om deze verrassingen tot een minimum te beperken. Door op twee momenten in het Poortwachterproces de voortgang te analyseren. En de werkgever op basis daarvan te adviseren.

In de praktijk blijkt dat deze screenings veel loonsancties en WIA-instroom hebben voorkomen. En dus onnodige kosten voor de werkgever. Het is ook niet voor niets dat veel verzekeraars deze screening als verplichting in hun voorwaarden hebben opgenomen.

26e weekbeoordeling
Dit is een goed moment om een eerste analyse te maken. Een groot deel van de Poortwachterverplichtingen moet inmiddels zijn uitgevoerd. En ook de verzuim- en re-integratiebegeleiding is in volle gang.

 • Maar is de focus op de juiste oplossing gericht?
 • Is deze niet te veel gericht op terugkeer in eigen werk, in plaats van tijdig voorsorteren op het tweede spoor?
 • Is het dossier op orde?
 • Komt de aanpak overeen met hetgeen UWV van de werkgever en werknemer verwacht? 

Kortom een eerste analyse om eventueel tijdig de begeleiding te kunnen bijstellen. Met deze aanpak worden in de praktijk veel loonsancties en onnodige WIA-dossiers voorkomen.

44weekbeoordeling
De begeleiding is al volop in gang en de eerste jaarsevaluatie nadert. Bij Ziektewetdossiers nadert zelfs de eerstejaarsbeoordeling door UWV. Kortom een belangrijk moment in het traject richting WIA nadert. Het is belangrijk dat het dossier op orde is.

De 44e-week evaluatie is het middel om een onafhankelijke derde een screening van het dossier te laten maken. En in overleg met de casemanager eventueel het proces nog bij te stellen, het dossier te completeren, etc.

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Laatste nieuws

 • 07-11-2018

  Grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

 • 16-10-2018

  Afwenteling WW-lasten overheid op bedrijfsleven?

  Uit onderzoek door het KRO-NCRV programma De Monitor komt naar voren dat het erop lijkt dat er een constructie mogelijk is waarbij de overheidsinstellingen als eigenrisicodrager voor de WW, hun lasten kunnen afwentelen op de publieke gedifferentieerde WW-premie van het bedrijfsleven.

Onze diensten & oplossingen:

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.