advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Begeleiden individuele verzuimdossiers

Begeleiden van zieke (ex)werknemers doet een werkgever veelal zelf, met hulp van een arbodienst.

Onafhankelijke begeleiding
Om uiteenlopende redenen is het bij hele complexe zaken soms prettig als een onafhankelijke derde de begeleiding overneemt. Of een advies over de verder te bewandelen route geeft. De nieuwe arboregelgeving biedt ook ruimte voor verzuimbegeleiding. Binnen onze ISO27001 beveiligde omgeving kunt u alle relevante documenten met ons delen en aanverwante berichten versturen

Advance kan deze individuele begeleiding overnemen. Onze specialisten zijn niet anders gewend dan werknemers te begeleiden. 

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Laatste nieuws

  • 07-11-2018

    Grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

    Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

  • 16-10-2018

    Afwenteling WW-lasten overheid op bedrijfsleven?

    Uit onderzoek door het KRO-NCRV programma De Monitor komt naar voren dat het erop lijkt dat er een constructie mogelijk is waarbij de overheidsinstellingen als eigenrisicodrager voor de WW, hun lasten kunnen afwentelen op de publieke gedifferentieerde WW-premie van het bedrijfsleven.

Onze diensten & oplossingen:

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.