advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Ondersteuning niet-eigenrisicodragers bezwaar/beroepzaken UWV

Advance ondersteunt werkgevers bij het zo optimaal mogelijk beperken van onnodige kosten rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij doet dit onder andere door middel van de uitvoering van het Ziektewet eigenrisicodragerschap en WGA-casemanagement.

Maar Advance ondersteunt niet alleen eigenrisicodragers voor de Ziektewet en/of WGA. Ook werkgevers die via het UWV zijn verzekerd voor de financiële gevolgen van Ziektewet- en /of WIA-instroom worden ondersteund. Deze werkgevers betalen een gedifferentieerde Whk-premie aan de Belastingdienst. In ruil daarvoor wordt de begeleiding van de langdurig zieke of arbeidsongeschikte (ex)medewerker door het UWV uitgevoerd. Hierbij heeft de werkgever geen invloed op het re-integratieproces, kan alleen vanaf de zijlijn toekijken en krijgt achteraf de rekening gepresenteerd in de vorm van de Whk-premie.

De beslissingen die het UWV neemt met betrekking tot de vaststelling van recht, hoogte en duur van een WGA-uitkering kunnen voor werkgevers verregaande (financiële) gevolgen hebben. Na een kostbare loondoorbetalingsperiode van 104, stroomt deze werknemer de WGA (onderdeel van de WIA) in en treedt vaak uit dienst. Vanaf dat moment neemt het UWV de begeleiding over en kan de werkgever door aanpassing van de WhK-premie zomaar worden geconfronteerd met een kostenpost van ca. € 300.000 voor deze arbeidsongeschikte ex-werknemer (verspreid over een periode van 10 jaren).

De beslissing door het UWV ten aanzien van de vraag of een werknemer wel of geen recht heeft op een WGA-uitkering, is dus niet alleen voor de werknemer van belang, maar ook voor de werkgever!

Voordeel inschakelen Advance
Maar wat moet je doen als de beslissing van het UWV anders uitvalt dan de werkgever zelf, een adviseur of de bedrijfsarts, vooraf had verwacht? Pak je een bezwaar- of beroepsprocedure dan goed bedoeld zelf op en spreek je voldoende de ‘taal‘ van het UWV? Schakel je een advocaat in? Of besteed je het uit aan een professionele partij met meer dan 15 jaar ervaring op dit gebied?

Advance spreekt de taal van het UWV en heeft de noodzakelijke expertise en ervaring in huis. Zij helpen de werkgever bij het voeren van bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Mocht u dus ook als niet-eigenrisicodrager met beslissingen van het UWV worden geconfronteerd waarover u twijfels hebt, neem dan gerust contact op met de inzetbaarheidsspecialisten van Advance. Dit kan via uw adviseur binnen Montae & Partners, maar ook rechtsreeks via email (info@advance.blue ) of telefonisch (088 - 350 60 30) .

Laatste nieuws

  • 19-02-2021

    Advance ondersteunt niet-eigenrisicodragers bij bezwaar- en beroepzaken richting UWV

    Advance, onderdeel van de Montae & Partners Groep, ondersteunt werkgevers bij het zo optimaal mogelijk beperken van onnodige kosten rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij doet dit onder andere door middel van de uitvoering van het Ziektewet eigenrisicodragerschap en WGA-casemanagement.

  • 06-05-2020

    Het pensioenakkoord in de praktijk

    In het Pensioenakkoord van juni 2019 is een heel pakket aan maatregelen afgesproken rondom het pensioenstelsel. Een heikel punt in de voorafgaande jaren van overleg was bijvoorbeeld een regeling voor ‘zware beroepen’. Wat betekenen de maatregelen voor uw organisatie?

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.