advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

OR-advisering

De Ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming van werkgevers rondom verzuim en re-integratiebeleid. Immers, de wet geeft de OR expliciet advies- of instemmingsrecht. De werkgever heeft belang bij een goede verstandhouding met de OR en een goed doordacht, breed gedragen, beleid.

Hulp voor de OR
Zelf beschikt de werkgever vaak over een goede adviseur. Maar waar haalt de OR haar kennis vandaan? Om de werkgever op goed onderbouwde en onderlegde wijze bij te staan bij besluitvorming over beleid? Hoe blijft de OR up-to-date?

Het is in het belang van zowel de werkgever als de werknemers dat de OR zich kan laten bijstaan door onafhankelijke professionals. Met brede kennis van de markt en specialistische kennis van de materie.

Wij staan de OR geheel onafhankelijk bij om haar taak optimaal te kunnen uitvoeren. Het gevolg is een breed door de werknemers gedragen beleid gericht op de toekomst. 

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.