advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

WIA-casemanagement

Werkgevers hebben verschillende redenen om te kiezen voor het WGA-eigenrisicodragerschap. Dit varieert van het ‘premievoordeel argument' tot een 'betrokkenheidsargument'. In dit laatste geval vinden werkgevers het prettig zelf invloed en betrokkenheid te hebben, bij het werken aan de terugkeer van de zieke medewerker in het arbeidsproces. Uiteindelijk is voor alle werkgevers het doel de onnodige kosten te beperken. En een gezond bedrijf te realiseren met tevreden en gezonde medewerkers.

Zij aan zij
Het zelf uitvoeren van de WIA-begeleiding vraagt veel kennis, tijd en inspanning. En die zijn niet altijd beschikbaar. De casemanager moet namelijk de noodzakelijke kennis up-to-date houden. Het liefst beschikken over een klankbord. En daarnaast vaak ook nog andere werkzaamheden verrichten.

Wij staan de werkgever hierin bij. Wij beschikken over een team van ervaren Inzetbaarheidsspecialisten op het gebied van de WIA. Afhankelijk van jouw wensen kunnen wij de uitvoering van het casemanagement geheel of volledig overnemen.

Onze rol
Bij de uitvoering van het WIA-casemanagement kan de rol onze rol heel divers zijn. Zoals:

 • Het uitsluitend begeleiden van de arbeidsongeschikte ex-medewerker tijdens de WIA-periode.
 • het preventief ondersteunen van de werkgever op beleids- en dossierniveau.
 • Het betrokken zijn bij de begeleiding van de zieke medewerker tijdens de wachttijd voor de WIA.
 • Het uitvoeren van een 26e-week onderzoek. We gaan dan na of de begeleiding tot dan toe goed is geweest, of dat er kans op sancties is.  
 • Het instellen van bezwaar en/of beroep. Al dan niet ondersteunt door een arbeidsdeskundige of andere specialist.

In een gesprek met de werkgever kiezen we met elkaar de meest gewenste inzet.

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

 

Laatste nieuws

 • 07-11-2018

  Grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

 • 16-10-2018

  Afwenteling WW-lasten overheid op bedrijfsleven?

  Uit onderzoek door het KRO-NCRV programma De Monitor komt naar voren dat het erop lijkt dat er een constructie mogelijk is waarbij de overheidsinstellingen als eigenrisicodrager voor de WW, hun lasten kunnen afwentelen op de publieke gedifferentieerde WW-premie van het bedrijfsleven.

Onze diensten & oplossingen:

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.