advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Missie

Onze missie is het voorkomen en beperken van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgevers. Door het inzetten van onze expertise krijgen werkgevers grip op de gevolgen van wet- en regelgeving.

Uitgangspunt is het geven van een totaaloverzicht over zowel de private als publieke sociale zekerheid, waaronder:

 • de loondoorbetalingsplicht bij ziekte
 • de Ziektewet
 • de WIA
 • de onnodige kosten voor de werkgever tot een minimum te beperken
 • de werknemer zo optimaal mogelijk terug te laten keren in het arbeidsproces.
 • een duidelijke, bij de organisatie ingepast, en naar alle betrokkenen goed gecommuniceerd proces.

Ons doel hierbij is het realiseren van een status waarbij de werkgever, indien gewenst, zelfstandig de processen beheerst. Dus zelf de touwtjes in handen heeft. En uitsluitend nog voor gecompliceerde zaken een beroep op derden hoeft te doen. Als je wenst dat wij de processen voor je bewaken, dan is dat uiteraard mogelijk.

Wij hebben hart voor de mens, zijn betrouwbaar, deskundig en open in onze communicatie.

Laatste nieuws

 • 07-11-2018

  Grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

 • 16-10-2018

  Afwenteling WW-lasten overheid op bedrijfsleven?

  Uit onderzoek door het KRO-NCRV programma De Monitor komt naar voren dat het erop lijkt dat er een constructie mogelijk is waarbij de overheidsinstellingen als eigenrisicodrager voor de WW, hun lasten kunnen afwentelen op de publieke gedifferentieerde WW-premie van het bedrijfsleven.

Onze diensten & oplossingen:

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.