advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Controle WHK-beschikkingen

De wetgeving is de laatste jaren fors aangepast op gebied van de Werkhervattingskas (Whk). Vooral de toerekening van uitkeringslasten aan werkgevers.

De omvang van de onderneming stelt de toerekening van de gedifferentieerde premies geheel of gedeeltelijk vast. Met name het toerekenen van uitkeringslasten van tijdelijke werknemers kan voor een werkgever forse financiële gevolgen hebben.

Vragen Whk

  • Maar hoe is het UWV (en uiteindelijk de Belastingdienst) tot deze toerekening gekomen? Klopt dat wel?
  • Hoe zit het met de toerekening van uitkeringen bij fusies? En overnames? Of afgestoten bedrijfsonderdelen?
  • Heeft de werkgever wel een specificatie opgevraagd? Hoe staat de toerekening beschreven? Is deze nauwkeurig gecontroleerd? 

Allemaal vragen die tijd kosten om beantwoord te krijgen. Maar vragen die werkgever heel veel geld kunnen besparen.

Werk uit handen
Als werkgever kun je (een groot deel van) deze werkzaamheden zelf uitvoeren. Het vraagt om adequate en actuele kennis van de wet- en regelgeving. Advance voert deze controle graag voor je uit. Zo nemen wij je veel werk uit handen.

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.