advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

‘Vlootschouw’ langdurige verzuimdossiers

Maandelijks of ieder kwartaal worden langdurende verzuimdossiers samen met Advance besproken. Per dossier wordt beoordeeld of er risico is op instroom in de WGA en op welke wijze deze instroom kan worden beperkt.

Deze bespreking heeft een tweeledig doel:

  1. continue aandacht voor langlopende dossiers;
  2. kennisoverdracht.

Een onderdeel van de dossierbespreking gaat ook over processen. Zoals  'wie is op een dossier waarbij betrokken en op welke wijze?' Werkgevers worden (indien gewenst) “on the job” gecoacht naar een efficiënte verzuimorganisatie. 

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.