advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Arbeidsdeskundig onderzoek

Steeds vaker wordt de hulp ingeroepen van arbeidsdeskundigen bij verzuimbegeleiding.

Voorheen gebeurde dit vaak alleen om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Maar tegenwoordig ook voor een tussentijds oordeel over de inzetbaarheid van een medewerker. En het kijken naar mogelijkheden van ander werk.

Functionele mogelijkheden
Bij dit alles gaat de arbeidsdeskundige uit van de functionele mogelijkheden. Zoals door de bedrijfsarts of de verzekeringsarts zijn vastgesteld. Evenals het arbeidsverleden van de medewerker. En het opleidingsniveau.

Wij ondersteunen de werkgever met arbeidsdeskundige inzet bij onder andere:

  • Het adviseren over de inzetbaarheid van een zieke of arbeidsongeschikte (ex)medewerker. In het eigen bedrijf of een ander bedrijf.
  • Het adviseren van de werkgever met betrekking tot het aanpassen van het bedrijfsproces. Hierdoor kan de werknemer, met zijn resterende capaciteiten, toch aan het arbeidsproces bij de eigen werkgever blijven deelnemen.
  • Het adviseren over her-, om- of opscholing met als doel weer in het arbeidsproces te kunnen terugkeren.
  • Het onderbouwen van een bezwaar- of beroepdossier.
  • Het begeleiden van een gecompliceerd verzuimdossier.

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.