advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Begeleiden individuele verzuimdossiers

Begeleiden van zieke (ex)werknemers doet een werkgever veelal zelf, met hulp van een arbodienst.

Onafhankelijke begeleiding
Om uiteenlopende redenen is het bij heel complexe zaken soms prettig als een onafhankelijke derde de begeleiding overneemt. Of een advies over de verder te bewandelen route geeft. De nieuwe arboregelgeving biedt ook ruimte voor verzuimbegeleiding. Binnen onze ISO27001 beveiligde omgeving kunt u alle relevante documenten met ons delen en aanverwante berichten versturen

Advance kan deze individuele begeleiding overnemen. Onze specialisten zijn niet anders gewend dan werknemers te begeleiden. 

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.