advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Bezwaar en beroep

Ondanks preventie en verzuimbegeleidingsactiviteiten, krijgen werkgevers met sommige werknemers te maken met langdurig verzuim. En dat de WIA in zicht komt.

Bezwaar UWV
De WIA-aanvraag wordt bij het UWV ingediend. Er volgt een beslissing in de vorm van een beschikking. Regelmatig komt het voor dat een werkgever het oneens is met de beslissing van UWV. De werkgever wil daartegen in bezwaar gaan.

Een goede onderbouwing van het in te dienen bezwaar, verhoogt de slagingskans. Deze onderbouwing vraagt om een aantal eisen. Bijvoorbeeld duidelijkheid over een bezwaar op medische gronden. Of om arbeidsdeskundige / juridische gronden. Of om een combinatie hiervan.

Voordat je het echte bezwaar indient, is het van belang dat je de benodigde stukken hebt op basis waarvan het UWV tot besluit is gekomen. Daarom is het tijdig indienen van een pro forma bezwaar belangrijk. En ook dit bezwaar vraagt om een onderbouwing.

Beroep UWV
Door het inschakelen van een professional vergroot je de kans op een geslaagd bezwaar aanmerkelijk. Wij spreken de taal van UWV en beroepsorganen. Maar het gaat niet alleen om bezwaar. Deze kan ook afgewezen worden. Terwijl je meent dat je toch écht in het gelijk staat. In dat geval kunt u in Beroep gaan. En later zelfs eventueel nog in Hoger Beroep. Deze rechtsgangen zijn heel ingewikkeld. En vragen om de steun van een professional. Ook in deze trajecten begeleiden wij werkgevers.

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.