advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Risicoanalyses rondom fusies en overnames

In ondernemersland worden veel bedrijfsonderdelen of gehele bedrijven ge- en verkocht aan andere ondernemingen.

Verzekerbare risico's bij fusies en overnames
Bij aan- en verkoop van bedrijven schakelt een ondernemer diverse adviseurs in. Met als doel de risico’s in kaart te brengen. En financiële risico’s te beperken. Echter aan verzekerbare risico's wordt vaak pas gedacht nádat de handtekeningen zijn gezet.

Toerekeningsrisico
Bij fusies en overnames blijkt tenminste één aspect vaak onderbelicht: het toerekeningsrisico van zieke en arbeidsongeschikte (ex)medewerkers. 
Deze toerekeningen hoeven helemaal geen betrekking te hebben op het bedrijfsonderdeel dat wordt overgenomen. Het kan voortkomen uit een geheel ander onderdeel van de verkopende partij. 

Voorbeeld
Een werkgever in Delfzijl neemt bijvoorbeeld een onderdeel van een groot loonheffingennummer over. De werkgever krijgt dan in principe pro rata de uitkeringslast toegerekend, van de gehele overnemende partij. Dus ook de uitkeringslast van een ander bedrijfsonderdeel van de verkopende partij in Kerkrade. Deze toerekening confronteert de verkrijgende partij onverwacht met een extra kostenpost. Oplopend tot honderdduizenden euro’s.

De regelgeving rondom toerekening bij fusies en overnames is erg gecompliceerd. Wij helpen je bij het inschatten van de toerekeningsrisico’s. En het verzorgen van een analyse.
Het is hierbij van belang dat de benodigde informatie tijdig voor de beslisdatum beschikbaar is. Een andere mogelijkheid is dat wij je helpen bij het maken van een voorbehoud van eventuele risico’s.

Wil je meer over deze oplossing weten? Neem dan meteen contact met ons op. Wij helpen je graag!

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.