advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Missie

Onze missie is het voorkomen en beperken van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgevers. Door het inzetten van onze expertise krijgen werkgevers grip op de gevolgen van wet- en regelgeving.

Uitgangspunt is het geven van een totaaloverzicht over zowel de private als publieke sociale zekerheid, waaronder:

  • de loondoorbetalingsplicht bij ziekte
  • de Ziektewet
  • de WIA
  • de onnodige kosten voor de werkgever tot een minimum te beperken
  • de werknemer zo optimaal mogelijk terug te laten keren in het arbeidsproces.
  • een duidelijke, bij de organisatie ingepast, en naar alle betrokkenen goed gecommuniceerd proces.

Ons doel hierbij is het realiseren van een status waarbij de werkgever, indien gewenst, zelfstandig de processen beheerst. Dus zelf de touwtjes in handen heeft. En uitsluitend nog voor gecompliceerde zaken een beroep op derden hoeft te doen. Als je wenst dat wij de processen voor je bewaken, dan is dat uiteraard mogelijk.

Wij hebben hart voor de mens, zijn betrouwbaar, deskundig en open in onze communicatie.

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.