advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Onze mensen

Overtuigend. Initiatief tonend. Het uiten van ambities en overeenkomstig handelen. Kennis van zaken. En trouw blijven aan zichzelf. Dat is wat kenmerkend is voor Advance. Hieronder lees je meer over onze medewerkers. Maar we maken graag persoonlijk kennis met je!

 

 Hendrik Jan

  Mail mij

  LinkedIn

Hendrik Jan van Pelt werkt sinds 1990 in de branche op het gebied van Sociale Zekerheid. Hij heeft ervaring als arbeidsdeskundige en adviseerde in het verleden op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen het assurantie-intermediair en beursgenoteerde ondernemingen. Na een aantal jaar een eigen onderneming te hebben gehad op dit vakgebied, heeft Hendrik Jan mede Advance opgericht. Hendrik Jan helpt werkgevers bij vragen rondom sociale zekerheid, het beperken van risico's en biedt verzuimmanagementgerichte oplossingen. Hendrik Jan heeft een brede interesse in geschiedenis en aardrijkskunde. Daarom reist hij graag in zijn vrije tijd. 
Telefoon: +31 6 53 40 77 19

 Björn

  Mail mij

  LinkedIn

Na het afronden van zijn opleiding op gebied van Personeel en Arbeid en Organisatieontwikkeling, stapte Björn van Kouwen in 1994 de HR branche in. De afgelopen 17 jaar heeft hij veel bedrijven advies gegeven rondom Sociale Zekerheid en verzuim. Bij Advance adviseert Björn werkgevers op het gebied van verzuim rondom WIA wetgeving, WGA reintegratie en Eigenrisicodragerschap WGA.
Telefoon: +31 6 11 47 77 95

 Petrie

  Mail mij

  LinkedIn

Als Inzetbaarheidsspecialist adviseert Petrie van Ooij werkgevers in complexe verzuimsituaties. Doel is het beheersen van de financiële risico's in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid. Petrie heeft ruim 15 jaar ervaring op gebied van (complexe) re-integratie trajecten.
Ontstaat er recht op een WIA uitkering, dan ondersteunt Petrie werkgevers en werknemers in hun re-integratie trajecten. In deze trajecten heeft zij zowel oog voor het zakelijke belang, als voor de menselijke kant. Ook ondersteunt zij klanten in bezwaar richting UWV.
Telefoon: +31 6 11 46 25 19

 Wendij

  Mail mij

  LinkedIn

Wendij Luijkman-Schut verzorgt als inzetbaarheidsspecialist ZW de beoordelingen en de begeleiding van de Ziektewet voor de bij ons aangesloten eigenrisicodragers. Dit betekent dat zij de claims beoordeelt (recht, hoogte en duur) van de werknemers die ziek uit dienst gaan en hen verder begeleidt bij het Poortwachterstraject. Wendij heeft beroepsmatig veel ervaring met- en kennis van de Ziektewet. Zij heeft 14 jaar werkervaring opgedaan in diverse Ziektewetfuncties bij UWV alvorens zij de overstap heeft gemaakt naar de private sector. Ook hierin heeft Wendij inmiddels meerdere jaren ervaring als casemanager ZW opgedaan. Wendij is als inzetbaarheidsspecialist de schakel tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en UWV. Haar uitdaging is om te zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk en duurzaam niet meer afhankelijk moet zijn van een Ziektewetuitkering. Een kritische, toegankelijke en menselijke insteek staan hierbij voorop. Wendij vindt het belangrijk dat de uitkomst recht doet aan de situatie. In haar schare vrije tijd als moeder in een jong gezin, kun je Wendij vinden in de sportschool of in het zwembad.
Telefoon: +31 6 36 26 90 00

 

 Petra

  Mail mij

  LinkedIn

Petra Reinders adviseert als inzetbaarheidsspecialist bij langdurige arbeidsongeschiktheid en bij instroom in de Ziektewet. Als register casemanager heeft Petra meer dan 12 jaar ervaring in verschillende functies, zowel als intern casemanager bij grote organisaties als vanuit verzekeraars. Petra beschikt over veel kennis met betrekking tot de sociale zekerheid en adviseert werkgevers en werknemers over de te nemen stappen op ieder moment in het proces van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit doet Petra op empathische wijze waarbij zij het belang van de medewerker én de organisatie in het oog houdt
Telefoon: +31 6 21 91 56 21

 

 Daan

  Mail mij

  LinkedIn

Enthousiast, actief en streeft naar perfectie voor onze klanten. Daan Pas houdt van uitdagingen en het beste uit zichzelf en anderen naar boven halen. Dag in dag uit steekt hij met veel plezier en passie al zijn energie in het werk. Alleen het allerbeste voor zijn klanten is goed genoeg. In zijn vrije tijd fietst hij graag een rondje op zijn racefiets of speelt hij een potje tennis.
Telefoon: +31 6 48 79 84 88

-Jeroen

 

Jeroen Wijgergangs heeft, samen met zijn team van ervaren geregistreerde bedrijfs-/verzekeringsartsen, een jarenlange ervaring op het gebied van advisering van werkgevers/werknemers bij (complexe) WGA dossiers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV. Of aan de begeleiding van (ex) werknemers met een WGA uitkering. In nauwe samenwerking met andere disciplines, zoals juristen of arbeidsdeskundigen en, waar nodig, medische expertisebureaus (b.v. QS gezondheidsmanagement en ICARA). Uitgangspunt is: 'recht doen aan de situatie, zowel voor de (ex) werknemer als werkgever'.
Voor Advance vervult Jeroen de rol van Medische Adviseur van de inzetbaarheidsspecialisten van Advance. Samen met zijn team beoordeelt hij de ontvangen medische informatie van o.a. UWV en medisch specialisten. Op basis hiervan zal Jeroen een, niet medisch, advies m.b.t. bezwaarmogelijkheden en/of inzetbaarheid van de betreffende (ex) werknemer geven. Ook bewaakt hij de correcte inrichting en gebruik door Advance, van alles wat onder het medische beroepsgeheim valt. 

 Anja

  Mail mij

  LinkedIn

Anja Knigge, juriste, heeft al jarenlang ervaring op het terrein van de Sociale Zekerheid. Na werkzaam te zijn geweest bij de rechtbank, gemeentes en rechtsbijstandverzekeraars, werkt zij nu zo’n 12 jaar voor zichzelf. Vanuit die hoedanigheid heeft zij zich verder gespecialiseerd in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor o.a. eigenrisicodragers. Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt op de afdeling bezwaar- en beroep van diverse UWV kantoren.

Voor Advance behandelt ze, in samenspraak met de casemanager en de medisch adviseur (Jeroen), bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV. En niet zonder succes!
Telefoon: +31 6 46 60 67 99

 Wicky

  Mail mij

  LinkedIn

Wicky van der Vegte woont in het mooie Apeldoorn en is meer dan 35 jaar werkzaam geweest in de Sociale Zekerheid bij het UWV. Hier was zij betrokken bij de uitvoering van diverse wetten, zoals Voorzieningen, WAO-uitkering en ZW-uitkering. De laatste 17 jaar heeft Wicky zieke werknemers begeleid in het proces van onmogelijkheden naar mogelijkheden in het Poortwachterstraject. Tijdens haar laatste functie bij UWV heeft Wicky veel ervaring opgedaan als opleider en mentor van nieuwe medewerkers. Daarnaast is zij een aantal jaren examinator geweest bij de beoordeling van de eindgesprekken ter afronding van de opleiding tot re-integratiebegeleider.

Per 1 juni 2022 heeft Wicky de overstap gemaakt naar de private sector waar zij bij Advance als inzetbaarheidsspecialist de schakel vormt tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en UWV. Dit alles met als doel de werknemer zo stabiel mogelijk te helpen bij een stabiele terugkeer in het arbeidsproces. Wicky is open, rechtvaardig, menselijk en daar waar nodig kritisch. In haar vrije tijd gaat ze graag gezellig uit eten, wandelen met de hond en afspreken met familie en vrienden.
Telefoon: +31 6 21 41 73 33

 Shwetta

  Mail mij

  LinkedIn

Shwetta werkt sinds 2023 bij Advance en is als administratief medewerker de spin in het web. Zowel voor de Uitvoering van de Ziektewet als het WIA-casemanagement heeft Shwetta contact met Opdrachtgevers en werknemers. Zelf zegt zij: ‘Als administratief medewerker moet ik secuur en zorgvuldig te werk gaan, wat ik altijd met veel aandacht en precisie doe. Met mijn oog voor detail & nauwkeurigheid wil ik op het gebied van administratieve ondersteuning mezelf inzetten om het team te versterken en bij te dragen aan een succesvolle samenwerking met onze relaties.’

Buiten haar werk heeft Shwetta een aantal passies die haar veel energie geven. Zo houdt zij van reizen en wandelen, vooral in combinatie met het ontdekken van verschillende wereldkeukens. Daarnaast is zij een echt familiemens.
Telefoon: +31 6 21 90 52 91 

 

 Lisanne

  Mail mij

  LinkedIn

Lisanne van Weeren werkt sinds 2023 als WGA-inzetbaarheidsspecialist bij Advance en heeft in de jaren daarvoor ervaring opgedaan als casemanager bij een arbodienst. Daar legde zij zich toe op het beheer van complexe re-integratietrajecten. Als geregistreerd casemanager staat Lisanne werkgevers én werknemers bij met betrekking tot het voorkomen en/of beperken van WIA-instroom. Haar aanpak kenmerkt zich door een empathische benadering, waarbij ze rekening houdt met de belangen van alle stakeholders in het proces en de werkzaamheden verricht op een wijze die recht doet aan het dossier. Of het nu gaat om langdurige arbeidsongeschiktheid, complexe re-integratietrajecten of vragen van werkgevers en werknemers over de sociale zekerheid, Lisanne staat klaar om te helpen bij het beheersen van financiële risico's en het optimaliseren van de inzetbaarheid van werknemers.

Graag wandelt Lisanne in haar vrije tijd in de natuur en leest zij boeken. Daarbij houdt zij van reizen en het doen van leuke activiteiten samen met vrienden en familie.
Telefoon: +31 6 15 25 30 13

 

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.