advance-slider-web-05
advance-slider-web-04
advance-slider-web-03
advance-slider-web-06-1
advance-slider-web-02

Over Advance

Verantwoordelijk
De werknemer is voor een werkgever het belangrijkste kapitaalgoed. Dat vraagt om een zorgvuldige omgang. Zowel voor werkgever als werknemer is het van belang dat werknemers gezond, bevlogen en vitaal blijven. De werkgever heeft hierbij een faciliterende plicht. Zowel bij het voorkomen van uitval als bij het zo spoedig mogelijk weer (laten) deelnemen aan het arbeidsproces. Natuurlijk draagt ook de werknemer een eigen verantwoordelijkheid. 

Twee belevingswerelden
Niet altijd zijn werkgever en werknemer zich hier van bewust. Het vraagt om het goed aan elkaar koppelen van beide belevingswerelden. Denk hierbij aan een goed proces, een open communicatie en zorgvuldige begeleiding en uitvoering.

Kosten beperken
Advance is dè dienstverlener op het gebied van (de gevolgen van) verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ons doel is om voor werkgevers de onnodige kosten rondom dit onderwerp tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd realiseren wij een optimale inzet, bevlogenheid en tevredenheid van de werknemer.

Ondersteunen
Wij ondersteunen de werkgever zowel op organisatieniveau als bij de uitvoering voor individuele persoonsdossiers. Wij doen dit alles met hart voor de mens achter de zieke medewerker. En met kennis van zowel de publieke als private regelingen. Om de financiële risico’s zo beperkt mogelijk te houden.

Begeleiden preventie, verzuim en re-integratie
Ons uitgangspunt is dat de werkgever alles regelt om uitval bij de werknemers te voorkomen (preventie). Mocht verzuim toch zijn opgetreden dan moet de werkgever in staat zijn het verzuim goed te begeleiden. En de werknemer zo optimaal mogelijk re-integreren. Advance helpt je op al deze gebieden.

Onze diensten

Organisatie- en beleidsadvies

Advies rondom preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar- en beroepszaken UWV

De werkgever helpen bij het voeren van individuele bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen van het UWV.

Dossieradvies en -begeleiding

Werkgevers ondersteunen op gebied van ziekteverzuim.

Ziektewet- en WIA casemanagement

Werkgevers ondersteunen op gebied van arbeidsongeschiktheid.

Tender arbo-dienstverlening

Werkgevers ondersteunen bij inkoop van arbodienstverlening.

Opleidingen

Opleidingen rondom Sociale Zekerheid.